Meer succes met CRM doe je zo!

Loopt CRM in jouw organisatie niet zoals je graag zou willen? Met het CRM Succes Programma van Inteleo leer je van Leo Rietbergen hoe je het CRM resultaat optimaliseert en je een succesvol CRM team creëert. Dit alles met als doel om de CRM Adoptie binnen jouw organisatie te verhogen en het CRM Gebruik te verbeteren.

In het Inteleo CRM Succes Programma leer je hoe je het juiste CRM systeem kiest, welke modules belangrijk zijn en welke functionaliteiten je prioriteit moet geven. Je gaat aan de slag met het optimaal inrichten en integreren van het CRM systeem. Je krijgt vaardigheden aangeleerd hoe je enthousiaste gebruikers creëert en je de klant centraal zet. Een belangrijk onderdeel is hoe je een succesvol CRM team maakt.

Inteleo CRM Succes Programma theorie en praktijk

De kracht van het Inteleo CRM Succes Programma is de combinatie van theorie en praktijk. In dit Programma zit – naast de ‘standaard’ theorie, modellen en methodieken – ook mijn ervaring verwerkt van honderden CRM Projecten die ik de afgelopen 30 jaar heb begeleid.

Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van het CRM resultaat bij jouw organisatie. Daarom wordt er in de Sessies en de Workshops veel tijd besteed aan de CRM-praktijksituatie van jouw organisatie. 

“Door Leo’s uitgebreide kennis van CRM heeft hij ons enorm geholpen met het besluitvormingsproces en het ontwerp van de Microsoft Dynamics365-omgeving.”
Daan de Jong – Pon Power (Caterpillar engine dealer)

Inteleo CRM Succes Plan: de basis van CRM succes!

Het CRM Succes Plan van Inteleo is een intelligent stappenplan dat je in kunt zetten in zowel de strategische fase, de ontwerpfase als de uitvoeringsfase.

Het Inteleo CRM Succes Plan Werkboek is een document dat in het Inteleo CRM Succes Programma uitgebreid wordt besproken. We vullen het samen in, zodat je het meteen in de praktijk kunt brengen.

CRM Succes Roadmap

Inteleo CRM Succes Roadmap

In de Inteleo CRM Succes Roadmap zie je drie paden. Het pad van Doel (groen), het pad van Mens (bruin) en het pad van Middel (blauw). Klik hieronder een pad open voor meer informatie over de verschillende stappen in het pad.

Het pad van Doel
In het pad van Doel kom je de stappen doel, coalitie vormen, beschikbaar, betrokken, zichtbaar, lancering en uitbreiden tegen. Elke stap heeft haar eigen belangrijke aandachtspunten. De stap lancering is onderdeel van elk pad. Het is belangrijk om deze stap gezamenlijk te doen.
Het pad van Mens
In dit pad kom je natuurlijk de stap team tegen. De andere stappen zijn van betekenis, ist und soll, scan mens, communicatie strategie, informeren, feedback events, training en serviceteam. De stappen demo en risico’s mens & techniek vallen samen met het pad van Middel. De stap lancering valt met alle drie de paden samen.
Het pad van Middel
In het pad van Middel geef je aandacht aan de stappen scan techniek, integraties, data, functioneel ontwerp, prototype, systeeminrichting en testen. De stappen demo en risico’s mens & techniek vallen samen met het pad van Mens. De stap lancering valt samen met alle drie de paden en moet je dus ook samen doen in de vorm van een kick-off.

“Leo voelt heel goed aan wat een organisatie nodig heeft en op welke manier hij de medewerkers moet aanhaken in de ontwikkelingen. Hierdoor wordt de opgedane kennis geborgd.”
Ina Haverhals – Agile organisatiecoach

Hoe ziet het Inteleo CRM Succes Programma eruit?

Het Inteleo CRM Succes Programma is opgebouwd uit 6 Blokken.
Elk Blok bestaat uit 2 Online Sessies en 1 Online Workshop.
De doorlooptijd van elk Blok is 1 maand. 

Elk Blok behandelt een bepaald thema. Naast het thema wordt er in elk Blok ook aandacht besteed aan de dagelijkse ‘CRM aandachtspunten’ en aan het realiseren van ‘CRM Quick Wins’. 

De thema’s 

De thema’s die aan bod komen, zijn: 

 1. Het CRM T-E-A-M 
 2. Het CRM Succes Plan 
 3. Selectie van Tools, Apps 
 4. Inrichting (Customization) 
 5. Stakeholder Management en Adoptie 
 6. CRM Gebruik en Beheer. 

Voor elk thema is er een uitgebreid werkboek beschikbaar. Leo neemt je stapsgewijs mee aan de hand van de CRM Succes Roadmap. Je gaat aan de slag met je eigen team en uiteraard is er voldoende ruimte om de specifieke uitdagingen uit jouw organisatie aan bod te laten komen. Natuurlijk is Leo tussendoor beschikbaar voor vragen, hulp en meedenken.

De werkwijze van Leo is gebaseerd op bewezen modellen en methodieken zoals ist, soll, strategie, Plan Do Check Adjust (PDCA) en de ADKAR methode van Prosci.

Waarom zou je hieraan meedoen?

Je hebt ongetwijfeld al gemerkt dat Microsoft Dynamics 365 CRM (CE, Sales, Marketing, Service) veel en uitgebreid is. Om dit goed aan te pakken, kun je vast wel goede hulp gebruiken. Leo heeft ruim 30 jaar ervaring met het selecteren, implementeren en gebruik van (Microsoft) CRM. Zijn doel is dat CRM leuker wordt en dat het meer oplevert. Dat is wat hem drijft en dat is waarom het een heel goed plan is om aan het Inteleo CRM Succes Programma mee te doen!

Om te komen tot een goed CRM resultaat zijn doelmens en middel de drie belangrijkste succesfactoren. De factor mens is de belangrijkste van de drie. En gek genoeg krijgt de mens vaak de minste aandacht, waardoor (CRM) projecten dan ook vaak niet het gewenste resultaat leveren.

Leo stelt juist de mens centraal, want het gaat natuurlijk veel verder dan technische oplossingen. Ook communicatie en menselijke interactie is cruciaal, want je wilt uiteindelijk jouw klanten de beste ervaring bieden.

Bekijk vooral ook onderstaand webinar waarin Leo Rietbergen wordt geïnterviewd door Pieter van Woerden van Heiper ICT over het belang van een goed CRM.

Welke voorkennis moet je hebben?

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig voor deze training. Het is het belangrijkste dat jij en je team de motivatie hebben om met CRM aan de slag te gaan.

Om alvast te beginnen (en er lekker in te komen) kun je het gratis ebook van Leo Rietbergen downloaden. In 7 slimme vragen werk je hiermee toe naar een succesvol CRM. Ook krijg je 12 handige tips die je meteen kunt toepassen.

“Bij Leo staat de klant altijd centraal. Op een heel prettige manier weet hij zijn kennis over te dragen. Van strategie tot implementatie en heel geduldig.
John Trechsel – Manager Marketing & Communications Zanders

Hoe wordt de training gegeven?

Met succes heeft Leo de afgelopen jaren diverse online trainingen gefaciliteerd. Hiervoor gebruikt hij Teams en Mural. Op deze manier heb je geen reistijd met je team en kunnen de sessies makkelijk in ieders agenda worden ingepland.

Naast de Online Sessies en de Online Workshops is Leo in de tussentijd uiteraard beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Heb je liever een training op locatie of een hybride vorm, neem dan even contact op met Leo Rietbergen.

“Leo weet precies waar hij over praat als het over CRM gaat!”
Arnaud Backbier – Corporate entrepreneur (bio)chemicals

Wat is het resultaat?

In het Inteleo CRM Succes Programma richt Leo Rietbergen zich samen met jou op het hele team. Want succesvol CRM implementeren en gebruiken doe je samen met elkaar.

Het meedoen aan het Inteleo CRM Succes Programma levert meer kennis en begrip op van de mogelijkheden van Microsoft Dynamics 365 CRM. Het resultaat is meer enthousiaste gebruikers en beter gebruik door een betere inrichting van de Microsoft Dynamics 365 CRM omgeving.

“Leo focust zich niet alleen op het resultaat, maar hij is zich heel bewust van de behoeften op het gebied van change management binnen de organisatie tijdens de levenscyclus van het project.”
Wendy Wetzels – Adviseur marketing en communicatie Adelante

Voor wie is het Inteleo CRM Succes Programma?

Het programma is bedoeld voor de CRM eindverantwoordelijke, voor managers en CRM teamleden (o.a. key-users, functioneel beheerder, projectleider) die Microsoft Dynamics 365 Sales (CE, CRM) optimaal willen inrichten, integreren en benutten.

Bijvoorbeeld:

 • Als je bezig bent met het selecteren van een CRM systeem of,
 • Je wilt het gebruik van het CRM systeem verbeteren of,
 • Je wilt de CRM functionaliteiten verder uitbreiden.

Het Inteleo CRM Succes Programma biedt jou veel handvatten, tips en ondersteuning voor het optimaal gebruik van Microsoft Dynamics 365 CRM (CE, Sales Marketing, Service).

Wanneer kun je beginnen?

Je kunt met jouw team elk moment beginnen. Neem contact op met Leo voor een intakegesprek.
Of meld je direct aan.

Wat kost het?

Er zijn 3 variaties om deel te nemen aan het Inteleo CRM Succes Programma.
Klik op de deelname manier voor meer informatie:

 1. DIY (Do It Yourself)
 2. Open inschrijving
 3. Exclusieve deelname ‘alleen’ met je eigen CRM Team.

“De jarenlange ervaring van Leo Rietbergen betaalt zich direct uit in praktijkgerichte oplossingen.”
Jochen Haalboom – Marketing Manager Hillstar